1. Home
  2. Wat te doen tegen piano geluidshinder

Wat te doen tegen piano geluidshinder

Geluid wordt door iedereen verschillend ervaren, wat de één als hinderlijk bestempeld vindt een ander juist weer prettig. Het geluid van een piano is echter doordringend en wordt meestal bij langdurig studeren als irritant ervaren. Of er daarbij sprake is van geluidshinder, hangt af van de beleving van de persoon die het geluid ervaart.

Als de buren uw spelen op de piano als storend beschouwen, ga dan eens met uw buren praten. Vaak beseft de veroorzaker helemaal niet hoeveel overlast wordt ervaren. Probeer daarom afspraken te maken wat u hieraan wilt doen, bijvoorbeeld afspraken over vaste tijden om te studeren.

Daarnaast zijn er verschillende mogelijkheden om het geluid wat te temperen.

Een aantal tips om uw piano te temperen:

  1. De piano een stukje verder van de muur zetten of tegen een andere muur plaatsen dan die van de buren;
  2. De piano op geluidswerende sokkels zetten of op minimaal twee cm dik veerkrachtig rubber plaatsen;
  3. Plaatsen van tapijt onder de piano als deze nu op parket, laminaat of tegels staat;
  4. Een plaat zachtboard aan de achterzijde van de piano bevestigen;
  5. Een dik deken of isolatie materiaal aan de achterzijde van de piano bevestigen;
  6. Een studie moderator in de piano laten plaatsen.
  7. Een silentsysteem in uw piano laten bouwen.

Ga niet alle maatregelen in één keer uitvoeren maar doe het stapsgewijs en ga naar de buren en meld de verbetering en vraag of er een verbetering is te bespeuren. Zo niet, dan hebt u altijd nog andere mogelijkheden achter de hand. U laat tevens zien dat u er moeite en uw best voor doet om de overlast te verminderen.

Benieuwd of uw piano in goede condities verkeerd? Beoordeel zelf de huidige staat van uw piano.