1. Home
  2. Pianospelen Maakt Slim

Pianospelen Maakt Slim

  • Pianospelen is leuk en bovendien hebben wetenschappelijke onderzoeken bewezen dat het een zeer positieve invloed heeft op de intelligentie en de sociale vaardigheden van kinderen.
  • Het Abstractievermogen en het analytisch denken wordt sterk verbeterd.
  • Door zelf  muziek te maken wordt het intelligentieqoutient verhoogd en vooral het analytisch denken sterk verbeterd. Het gezamenlijk musiceren versterkt daarbij het groepsgevoel en de discipline, evenals de sociale en emotionele vaardigheden. Bovendien leidt dit tot een positiever zelfbeeld.

Hoe komt dit?

  • Hersenonderzoek laat zien dat de linker hersenhelft (spraak en intellect) en de rechter hersenhelft (gevoelstoestand) sterker met elkaar verbonden raken.
  • Muziekmaken heeft een stimulerende werking op de neuronale verbindingen.
  • Meer neuronale verbindingen = meer intelligentie.

Laat u verder voorlichten bij Piano Select. Een occasion Yamaha piano is een uitstekend instrument om met een beperkte investering pianospelen bij uw kind(eren) of natuurlijk uzelf een optimale invulling te geven.

 U kunt hier de volledige “muziek maakt slim” brochure bekijken.